Автоматизована система моніторингу якості повітря

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31713/MCIT.2023.074

Keywords:

система моніторингу, якість повітря, температура, пил, вологість, вуглекислий газ, Arduino, Blynk, IoT

Abstract

Розглянуто проблему ведення контролю за якістю повітря у приміщеннях шляхом автоматизованої взаємодії різних пристроїв, які передають дані через мережу "Інтернет речей" (IoT). У процесі дослідження була створена структура системи та методи для аналізу та візуалізації даних, які були оброблені за допомогою IoT-технологій, таких як Proteus і Blynk, а також інших інструментів. Точне вимірювання параметрів повітря у приміщенні, що відповідають нормам якості повітря, має велике значення для створення комфортного та здорового житлового та робочого середовища. Вимірювання параметрів, таких як рівень CO2, вологість та загальна якість повітря, може виявити можливі проблеми та сприяти прийняттю своєчасних заходів для їх вирішення. Був проведений аналіз системи та обґрунтування вибору програмно-технічних рішень, необхідних для впровадження цієї системи та її компонентів. Застосування технологій, таких як Arduino, Proteus і Blynk IoT, дало змогу створити систему моніторингу якості повітря в реальному часі у рамках сучасної концепції IoT. Ця розроблена система може служити прототипом для організації моніторингу у різних умовах і реагування на різноманітні надзвичайні ситуації.

The problem of indoor air quality control through the automated interaction of various devices that transmit data through the Internet of Things (IoT) network is considered. The research process created a system framework and methods for data analysis and visualization, which were processed using IoT technologies such as Proteus and Blynk, as well as other tools. Accurate measurement of indoor air parameters that meet air quality standards is of great importance for creating a comfortable and healthy living and working environment. Measuring parameters such as CO2 levels, humidity and general air quality can identify potential problems and facilitate timely action to resolve them. An analysis of the system and justification of the choice of software and technical solutions necessary for the implementation of this system and its components was carried out. The application of technologies such as Arduino, Proteus and Blynk IoT enabled the creation of a real-time air quality monitoring system within the modern IoT concept. This developed system can serve as a prototype for organizing monitoring in various conditions and responding to various emergency situations.

Downloads

Published

2023-11-22

How to Cite

Павелко, О., Куликовська, Н., & Тіменко, А. (2023). Автоматизована система моніторингу якості повітря. Modeling, Control and Information Technologies: Proceedings of International Scientific and Practical Conference, (6), 238–241. https://doi.org/10.31713/MCIT.2023.074