Моделювання одновимірних нелінійних об’єктів з розподіленими параметрами на основі використання оборотних Simulink моделей

Authors

  • Volodymyr Fedorchuk Kamianets-Podilsky National Ivan Ohiienko University
  • Віталій Іванюк Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

DOI:

https://doi.org/10.31713/MCIT.2023.047

Keywords:

моделювання нелінійних розподілених об'єктів, оборотна Simulink-модель

Abstract

У роботі розглядається задача комп’ютерного моделювання лінійно-протяжних одновимірних механічних об’єктів з розподіленими параметрами, які складаються з неоднорідних за фізичними параметрами областей. На основі дискретизації за просторовою координатою пропонується використання апроксимаційних моделей у вигляді систем звичайних диференціальних рівнянь, які ефективно реалізуються в середовищі Matlab/Simulink. Запропонований метод моделювання дає змогу отримати оборотну модель, яка уможливлює застосування вхідних впливів до одних частин об’єкта і отримання відгуків для інших його частин. Крім того, отримана комп’ютерна модель дозволяє використовувати в розв’язувальних блоках нелінійні залежності.

The work is devoted to the problem of computer modeling of one-dimensional mechanical objects with distributed parameters, which consist of regions with heterogeneous physical parameters. On the basis of discretization by spatial coordinate, it is proposed to use approximation models in the form of systems of ordinary differential equations, which are effectively implemented in the Matlab/Simulink environment. The proposed modeling method makes it possible to obtain a reversible model that makes it possible to apply input signals to some parts of the object and receive a reaction to the signal for other parts of it. In addition, the obtained computer model allows the use of non-linear dependencies in the solving blocks.

Downloads

Published

2023-11-22

How to Cite

Fedorchuk, V., & Іванюк, В. (2023). Моделювання одновимірних нелінійних об’єктів з розподіленими параметрами на основі використання оборотних Simulink моделей. Modeling, Control and Information Technologies: Proceedings of International Scientific and Practical Conference, (6), 157–158. https://doi.org/10.31713/MCIT.2023.047