Усереднення в узагальненій багаточастотній системі із запізненням

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31713/MCIT.2023.031

Abstract

Розглянуто багаточастотну систему диферен­ціальних рівнянь із лінійно перетвореними аргу­ментами із різними степенями малого параметра. Побудовано усереднену систему рівнянь і одержано асимптотичну оцінку осциляційного інтеграла. Метод усереднення обґрунтовано з оцінкою також порядку. Наведено модельний приклад для ілюстрації одержаних результатів.

Downloads

Published

2023-11-22

How to Cite

Bihun, Y., & Skutar, I. (2023). Усереднення в узагальненій багаточастотній системі із запізненням. Modeling, Control and Information Technologies: Proceedings of International Scientific and Practical Conference, (6), 110–111. https://doi.org/10.31713/MCIT.2023.031