Про систему керування анаеробним біореактором для ефективної очистки стічних вод

Authors

  • Олена Полюхович Інформаційно-обчислювальний центр
  • Андрій Сафоник Національний університет водного господарства та природокористування

DOI:

https://doi.org/10.31713/MCIT.2023.043

Keywords:

Анаеробний біореактор, системи очищення стічних вод, біогазовиробництво, цільові макростани, ефективність очищення, енергоефективність системи

Abstract

Враховуючи те, що збереження енергії та економія енергоємних ресурсів стають все більш актуальними завданнями сьогодення, зокрема в керуванні очисткою стічних вод, розглянуто використання анаеробних біореакторів для очищення стічних вод і отримання біогазу. Запропоновано низку цільових макростанів, які дозволяють оптимізувати процес очищення та використання біогазу. Ці цільові макростани включають зниження концентрації органічних забруднень у воді, збільшення виробництва біогазу та контроль концентрації органічних кислот у реакційному середовищі.

 

Taking into account that energy conservation and energy-intensive resource saving are becoming more and more urgent tasks today, in particular in the management of wastewater treatment, the use of anaerobic bioreactors for wastewater treatment and biogas production is considered. A number of target macrostates that allow optimizing the process of purification and use of biogas are proposed. These target macrostates include reducing the concentration of organic pollutants in water, increasing biogas production, and controlling the concentration of organic acids in the reaction medium.

Downloads

Published

2023-11-22

How to Cite

Полюхович, О., & Сафоник, А. (2023). Про систему керування анаеробним біореактором для ефективної очистки стічних вод. Modeling, Control and Information Technologies: Proceedings of International Scientific and Practical Conference, (6), 148–149. https://doi.org/10.31713/MCIT.2023.043