[1]
Демидюк, М. 2021. Параметрична оптимізація циклічних транспортних операцій маніпуляторів з активними і пасивними приводами. Modeling, Control and Information Technologies: Proceedings of International scientific and practical conference. 5 (Nov. 2021), 122–124. DOI:https://doi.org/10.31713/MCIT.2021.39.