(1)
Boichura, M.; Bomba, A.; Michuta, O. Ідентифікація параметрів структури ґрунтових криволінійних масивів числовими методами квазіконформних відображень. MCIT 2021, 112-113.