Демидюк, М. (2021). Параметрична оптимізація циклічних транспортних операцій маніпуляторів з активними і пасивними приводами. Modeling, Control and Information Technologies: Proceedings of International Scientific and Practical Conference, (5), 122–124. https://doi.org/10.31713/MCIT.2021.39